Diagnoza psychologiczna - badanie intelektu Skalą Inteligencji Stanford- Binet- (czas 2 godz. + 30 min- omówienie testu + pisemny opis testu)
450 zł
Diagnoza psychologiczna - badanie intelektu -Skalą Inteligencji dla dzieci WISC-V (czas 2 godz.+ 30 min- omówienie testu + pisemny opis testu)
500 zł
Pierwszorazowa konsultacja psychologiczna
180 zł
Terapia psychologiczna dziecka
150 zł
Terapia pedagogiczna - indywidualnie
130 zł
Terapia indywidualna dziecka po stracie
55 min
150 zł
Terapia dziecka z mutyzmem - indywidualna, grupowa
150 zł
Terapia złości u dzieci - indywidualnie
45 min
150 zł
Terapia zaburzeń lękowych u dzieci - indywidualnie
45 min
120 zł
Arteterapia indywidualna
45 min
150 zł
EEG Biofeedback
100 zł
MindWave - poprawa koncentracji i szybkości reakcji
100 zł
Diagnoza ADHD testem MOXO
250 zł
Test MOXO + Conners 3 (diagnoza ADHD) z opisem
450 zł
Diagnoza wstępna w kierunku Zespołu Aspergera
150 zł
Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow - diagnoza wstępna
180 zł
Indywidualna terapia uwagi słuchowej
100 zł
Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow - diagnoza międzyetapowa
150 zł
Terapia dzieci w sytuacji rozpadu rodziny (rozwodu) - 10 spotkań
800 zł
Praca z systemem rodzinnym
200 zł
Trening funkcji poznawczych - Instrumental Enrichment - grupowy
100 zł
Trening Umiejętności Społecznych TUS - grupowy
90 zł
Interwencja kryzysowa
300 zł
Mediacje rodzinne
300 zł
Szkoła dla Rodziców -10 warsztatów trzygodzinnych
1000 zł
Diagnoza pedagogiczna wraz z omówieniem wyników uczniów szkoły podstawowej
120 min
350 zł
Warsztaty dla uczniów klas I-III na temat emocji połączone z treningiem radzenia sobie z agresją.
90 min
250 zł
warsztaty dla uczniów klas...
240 min
Warsztaty dla rodziców...
120 min
Opinia specjalisty (informacja o wynikach diagnozy)
60 min
150 zł
wizyta kontrolna z wynikami bez dziecka – teleporada
60 min
100 zł
I wizyta - konsultacja psychologiczna bez dziecka
60 min
180 zł
Kolejna wizyta psychologiczna
60 min
150 zł
Badanie trudności szkolnych, dysleksji, ryzyka dysleksji dla uczniów szkół podstawowych (badanie pedagoga -2 godz. + badanie psycholog -2 godz. + pisemny opis badania)
240 min
800 zł
Diagnoza dyskalkulii oraz ryzyka dyskalkulii (badanie 1,5 godz. + pisemny opis badania)
180 min
350 zł
Test Conners 3(test + pisemny opis testu)
120 min
200 zł
Zajęty termin- rezerwacja - prelekcja w Pawlowicach
120 min
0 zł
Terapia psychologiczna - G. Zatorska
60 min
120 zł
Zajęty termin - psychoterapia wyjazd
640 min
Wykład dr Pawła Dobrakowskiego
120 min
0 zł
O NAS

Adres gabinetu: 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 26; drugie piętro, gabinet nr 1 (weranda, lewa strona korytarza)

DANE ADRESOWE

ul. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. +48609502727
bfb26@wp.pl
http://psychologpszczyna.blogspot.com